Misiunea GWP Global

Misiunea GWP Global

Parteneriatul Global al Apei (GWP), fondat în 1996, a fost creat în scopul stimulării Managementului Integrat al Resurselor de Apă, care caută să asigure o dezvoltare şi o gospodărire coordonată a apei, terenului şi a resurselor adiacente, pentru consolidarea bunăstării sociale şi economice, fără compromiterea durabilităţii sistemelor vitale ale mediului înconjurător. GWP promovează Managementului Integrat al Resurselor de Apă prin crearea de forumuri la nivel național, regional și global, destinate sprijinirii acționarilor în activitatea practică de implementare a Managementului Integrat al Resurselor de Apă.