Despre Noi

Domeniul principal de activitate va fi întărirea dialogului între diverşi parteneri, utilizatori şi gospodari ai apelor prin promovarea principiilor Managementului Integrat al Resurselor de Apă ( IWRM).

Activitatea va fi desfăşurată în favoarea promovării gospodăririi integrate a resurselor de apă – IWRM şi va consta în realizarea următoarelor obiective:

a)        Popularizarea în cadrul societăţii a utilizatorilor şi gospodarilor           de apă a cunoştinţelor din domeniul gospodăririi apelor.

b)        Promovarea şi sprijinirea directivelor contemporane de gospodărire a resurselor de apă în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

c)        Elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune pentru schimbul de informaţii şi experienţă între persoanele şi instituţiile interesate în gospodărirea integrată a resurselor de apă.

d)        Activităţi de consultanţă în domeniul gospodăririi apelor în vederea promovării principiilor şi tehnicilor IWRM.

e)        Organizarea de întâlniri, prelegeri, expoziţii, workshop-uri tehnice şi a altor acţiuni după caz.

f)          Activitate editorială originală NON PROFIT care constă din:
traduceri, multiplicări, distribuiri de materiale editate în scopul promovării mai eficiente a activităţii de gospodărire a apei pe baza informaţiilor şi datelor din experienţa mondială furnizate de GWP.

g)        Colaborarea cu toate persoanele şi instituţiile cu obiective de activitate similare.

h)        Prezentarea opiniilor şi propunerilor rezolvate la organele administrative şi sau tribunalele competente.