Misiunea GWP România

Misiunea GWP România

Este clar că trebuie să facem mai mult pentru a îmbunătăți calitatea și cantitatea resurselor de apă și pentru a ne asigura că le utilizăm în mod adecvat.

Parteneriatul Global al Apei din România își propune să promoveze gestionarea resurselor de apă pentru o dezvoltare durabilă și echitabilă.

Misiunea GWP este de a susține dezvoltarea durabilă și managementul resurselor de apă la toate nivelele astfel încât să putem vor beneficia în viitor de surse suficiente de apă de bună calitate.